Tip 380

Izrađena je od savijenih cevi masivnog čelika koje obrazuju cilindričnu komoru za sagorevanje. Dokazano je da se 25% proizvedene toplotne energije emituje kao toplota koja zrači, a 75% se emituje kao konvekciona energija.

Može se postaviti u višenamenskim prostorijama jer ne dimi, a širi prijatan miris sagorevanjem drveta (u stambenim objektima, bungalovima, vikendicama, ateljeima, galerijama, salama za izložbe i sastanke, staklenicima...). Dovoljno je jednom naložiti REKORD peć da bi ste se grejali u narednih 6 do 8 sati.

Sagorevanje drveta je potpuno, ostaje malo pepela, te se čisti jednom u 10 do 14 dana. Stepen iskorišćenja toplotne energije je preko 70%, svrstava se u izvore toplote koji štite čovekovu okolinu. Rekord peć je izuzetno otporna i masivna, jednostavna za rukovanje i održavanje.

Malo troši, puno daje!

Dubina 78cm
Širina 69cm
Visina bez postolja 88cm
Težina 125kg
Kapacitet grejanja 380m3
Kapacitet zagrevanja dnevnog boravaka H=2,6m 150m2
Kapacitet zagrevanja radioničkog prostora 190m2
Maksimalna dužina drveta 50cm
Promer ložišta 35cm
Izduvni gasovi Standard 160
Broj cevi / promer 7 / 76
Snaga 15kW
Proizvodnja toplote vazduha konvekcije-u minute 5,5m2